#

Zbyszek Olkiewicz


Od 1992 roku współtworzy wraz z Dariuszem Błaszczykiem grupę Fabryka Cókierków, która działa w obszarze reklamy i sztuki. Zrealizował przeszło 150 eventów komercyjnych i wiele działań niekomercyjnych. W 2000 roku otrzymał nagrodę za najlepszy event roku na festiwalu Crackfilm za akcję dla Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz dzieci ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.  W wydanym w Nowym Jorku albumie „Corporate Mentality”, Fabryka Cókierków umieszczona została jako przykład wykorzystania artystycznego sposobu myślenia przy kreacji zdarzeń eventowych. W trakcie szkolenia zostanie przybliżony właśnie taki sposób podejścia do pracy przy kreowaniu eventów, a szczególnie scenografii i przestrzeni.

Jego wieloletnie doświadczenie pracy w teatrze, pozwala na traktowanie eventu nie tylko jako wydarzenia komercyjnego, ale także jako swego rodzaju „dramaturgię”, w której użyte elementy składowe dopełniają się tworząc spójną całość. Zdaniem Zbyszka aby móc wybrać najskuteczniej działający w danym przypadku i momencie sposób kreowania przestrzeni, trzeba poznać ich całą gamę oraz brać pod uwagę specyfikę eventów, ich jednorazowość i przeważnie minimalny czas realizacji.

  •  Brain Embassy
  • Al. Jerozolimskie 181B
    02-222 Warszawa
  • tel. +48 502 126 386
  •  biuro@swiateventow.com