Leksykon Bezpieczeństwo Imprez Masowych

62,00  z VAT

Publikacja ma na celu usystematyzowanie najważniejszych terminów związanych z branżą oraz objaśnienie pojęć występujących w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. To swoistego rodzaju słowniczek branżowy. Doskonałe uzupełnienie szkolenia Organizacja Imprez Masowych – Dokumentacja. Bezpieczeństwo. Produkcja.

Brak w magazynie

Opis

Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: organizator, ochroniarz, uczestnik, organ opiniujący i wydający zezwolenie.

  • Z leksykonu dowiedzieć się można między innymi o tym:
  • Jak sąd postrzega obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przez organizatora imprezy?
  • Jaka powinna być szerokość wyjść ewakuacyjnych podczas imprezy plenerowej?
  • Jak obliczyć ilość potrzebnych kabin sanitarnych?
  • Co to jest barierka mojo a remopla?
  • Jaka była największa impreza plenerowa w Polsce i na świecie?

Leksykon zawiera 670 haseł w układzie alfabetycznym, stanowiących kompendium wiedzy objaśniające pojęcia występujące w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisach wykonawczych oraz ustawach powiązanych, a także wyjaśniających słownictwo związane z imprezami masowymi i ich zabezpieczeniem, ochroną osób, zabezpieczeniem medycznym, sanitarnym i pożarowym.

W Leksykonie znajdują się również krótkie omówienie zdarzeń, wypadków i katastrof związanych z imprezami, wskazanie klauzul niedozwolonych stosowanych w regulaminach imprez, wyroki sądowe i wiele innych ważnych, ciekawych i niezbędnych informacji…